1920 Yılı ve Sol Muhalefet1920 Yılı ve Sol Muhalefet Ye Il Ordu Cemiyeti Hafi Gizli T Rkiye Kom Nist Partisi T Rkiye Halk Tirakiyun F Rkas Resmi T Rkiye Kom Nist F Rkas 1920 Y L , T Rkiye Tarihinin Bu En Ilgin Ve En Bilinmeyen Y Llar Ndan Biri,siyasi Ya Am M Zda Rne I Olmayan Farkl Bir Tarihsel Dilimdir T Rkiye B Y K Millet Meclisi I Inde Ve Meclis D Nda Sol Ve Kom Nist Partiler Kurulabilmi , Bunlar Yeni Bir Devletin Kurulu S Recinde G R Lerini A Klam Ve Siyasi M Cadele I Inde Bulunmu Lard Arka Arkaya Kurulan Ve Kapat Lan D Rt Siyasi Partinin Mr N N S D Bir Lkenin Tarihi I In Ok K Sa Olan Bu Zaman Aral Na Yak Ndan Bak Nca,sonu Lar Kendisinden Sonraki Y Llara Ta An Ve G N M Zdeki Nice Ya Amsal Konunun Bizim Bug N Ok Yad Rgayaca M Z Bir Boyutta Ya Att Na Tan Kl K, Olduk A A Rt C D R T Rk Burjuva Devriminin Ilk Y Llar , Tek Parti Devri, So Uk Sava Y Llar , Darbelerin Damgas N Vurdu U A R Aksak Y R Yen Demokrasili Y Llar, B T N Bu D Nemler Ba Ndan Itibaren Kemalizm In Er Evesini Belirledi I Ideolojik Bir Iklimde Ya Anm T R Sonradan D Nya Konjonkt R Ne Uygun Olarak Avrupa Daki Fa Izm Ve ABD Nin R Nga Etti I Kom Nizm D Manl Da Bu Iklimde Kendilerine Yer Bulmu Tur Bu Uzun D Nemde Ad M Ad M Olu Turulan Politikalar, Ge Mi E Do Ru Adeta K Dahi S Zd Rmayan Perde Vazifesi G Rm , An Lan Partilerin Kurucular , Yay N Organlar , M Cadeleleri Ve Kapat Lmalar Yla Birlikte T Rkiye Nin 1920 Ve Ncesi Toplumsal Ve Siyasal Ya Am Da Unutulmaya B Rak Lm T R 1920 Y L Ve Sol Muhalefet, S Z Konusu Siyasi Hareketlerin Belgelerinden Yola Karak, Bu Karanl N Bir Nebze De Olsun Aralanmas N Hedefliyor B Yle Bir Al Man N, B T N Yaz Lan Ve S Ylenenlerin Tesinde En Nemli Amac , D Nemin Yeniden Ve Yeniden Tart Lmas Na Katk Da Bulunmak, Olaylar , Arka Plan Ndaki Toplumsal Doku Ile Birlikte Ele Alarak, Kendi Tarihsel Perspektifi I Inde Sunmakt R.Ger Ekte Renkli,devingen Ve Sorgulayan Bir D Nemi Zerinden Neredeyse Y Z Y L Ge Tikten Sonra Anlamaya Al Mak, Bir Tarih Merak N N Tesinde, T Rkiye Nin Mevcut Sorunlar N N, G Ncel Tart Malar N Ve Bug N Ya Anan Sanc Lar N K Kleri Konusunda Fikir Verecektir.

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the 1920 Yılı ve Sol Muhalefet book, this is one of the most wanted Hamit Erdem author readers around the world.

[PDF] ↠ 1920 Yılı ve Sol Muhalefet  Author Hamit Erdem – Millionapartments.us
  • Paperback
  • 352 pages
  • 1920 Yılı ve Sol Muhalefet
  • Hamit Erdem
  • Turkish
  • 13 February 2018

4 thoughts on “1920 Yılı ve Sol Muhalefet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *